Bạn có bất kỳ câu hỏi nào ? 0974218388 trangmaichi@gmail.com

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HẤP DẪN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÂN LÝ-ĐÀI LOAN KỲ MÙA XUÂN THÁNG 2/2022

Liên hệ
Mô tả ngắn:
🎊🎊🎊 𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗕𝗔́𝗢 𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗦𝗜𝗡𝗛 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 Đ𝗔̣𝗜 𝗛𝗢̣𝗖 𝗖𝗛𝐀̂𝗡 𝗟𝗬́ -𝗞𝗬̀ 𝗠𝗨̀𝗔 𝗫𝗨𝐀̂𝗡 𝗡𝗔̆𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮♥️♥️♥️ 👉👉 𝙷Ọ𝙲 𝙱Ổ𝙽𝙶 𝙷Ấ𝙿 𝙳Ẫ𝙽 𝙲Ù𝙽𝙶 NHIỀU 𝙽𝙶À𝙽𝙷 𝙽𝙶𝙷Ề Đ𝙰 𝙳Ạ𝙽𝙶   1️⃣ 𝐂𝐀́𝐂 𝐇𝐎̣𝐂 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇   🎯Học viện Du lịch, Nghỉ dưỡng và Thể thao. 🎯Học viện Khoa học Xã Hội và Nhân Văn. 🎯 Học viện Tài chính và Kinh tế. 🎯Học viện Quản lý. 🎯 Học viện Thông tin và Thương mại Thông minh.   2️⃣ Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 💥 Điểm trung bình 3 năm cấp 3 từ 6.0 trở lên. 💥 Đối tượng chưa kết hôn. 💥 Sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự . 💥 Bằng kiểm tra năng lực Hoa ngữ TOCFL level 2.    3️⃣  𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆    👍 Miễn giảm toàn bộ 100% học phí của năm thứ 1 (chưa bao gồm tạp phí), 1 năm chỉ có 20 suất và trường sẽ xét theo GPA điểm trung bình 3 năm cấp 3. 👍 Sinh viên nước ngoài theo học bậc Đại học (BA) thì sẽ được cấp học bổng 12.500 đài tệ (khoảng 9.500.000 VND) trong 8 học kỳ; Theo học bậc Thạc sĩ được cấp 12.500 đài tệ (khoảng 9.500.000 VND) trong 4 học kỳ (MA). 👍Đối với sinh viên có thành tích học tập hoặc thành tích thi đấu xuất sắc: Kể từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 nếu sinh viên có thành tích của một năm trước đó đạt hạng xuất sắc thì sẽ tiếp tục được xét cấp học bổng. 4️⃣  𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́   ❌ 𝑯𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒗𝒂̀ 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉: + Khoa Điện toán và Công nghệ thông tin: học phí khoảng 52.000 – 53.000 đài tệ / 1 học kỳ (khoảng 40 triệu VND / 1 học kỳ). + Khoa Định phí và Thống kế Bảo hiểm: học phí khoảng 47.000 – 48.000 đài tệ / 1 học kỳ (khoảng 36 triệu VND / 1 học kỳ). ❌ Học viện Khoa học Nhân Văn, Học viện Tài chính và Kinh tế, Học viện Quản lý, Học viện Du lịch, Nghỉ dưỡng và Thể thao: : học phí khoảng 45.000 – 46.000 đài tệ / 1 học kỳ ( khoảng 35 triệu VND / 1 học kỳ). ❌Khoa Âm nhạc ứng dụng cần đóng thêm phí hướng dẫn riêng: 11.800 đài tệ (khoảng 9 triệu VND).    5️⃣  𝐏𝐇𝐈́ 𝐊𝐘́ 𝐓𝐔́𝐂 𝐗𝐀́   💁 Loại phòng 4 người: khoảng 13.000 đài tệ / 1 học kỳ (khoảng 9.900.000 VND / 1 học kỳ). 💁 Loại phòng 3 người: khoảng 15.000 đài tệ / 1 học kỳ (khoảng 11.400.000 VND / 1 học kỳ).    6️⃣ 𝐕𝐈̀ 𝐒𝐀𝐎 𝐁𝐀̣𝐍 𝐍𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐂𝐇𝐀̂𝐍 𝐋𝐘́ ☑️ Là ngôi trường Đại học được thành lập đầu tiên ở Đài Loan ☑️ Ứng viên là người Hoa được trợ cấp thêm 5.000 – 10.000 NTD/Ky ☑️ Là lựa chọn hàng đầu của Sinh viên Quốc tế  ☑️ Chất lượng đào tạo tốt, trên 80% giảng viên đều tốt nghiệp Tiến sĩ trở lên ☑️ Quyền lợi học bổng cao cho sinh viên Quốc tế (100% học phí cho 4 năm học và trợ cấp phí hàng tháng) ☑️ Hỗ trợ thực tập và việc làm trong thời gian học tại trường và sau khi Tốt nghiệp      

🎊🎊🎊 𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗕𝗔́𝗢 𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗦𝗜𝗡𝗛 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 Đ𝗔̣𝗜 𝗛𝗢̣𝗖 𝗖𝗛𝐀̂𝗡 𝗟𝗬́ -𝗞𝗬̀ 𝗠𝗨̀𝗔 𝗫𝗨𝐀̂𝗡 𝗡𝗔̆𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮♥️♥️♥️

👉👉 𝙷Ọ𝙲 𝙱Ổ𝙽𝙶 𝙷Ấ𝙿 𝙳Ẫ𝙽 𝙲Ù𝙽𝙶 NHIỀU 𝙽𝙶À𝙽𝙷 𝙽𝙶𝙷Ề Đ𝙰 𝙳Ạ𝙽𝙶

 

1️⃣ 𝐂𝐀́𝐂 𝐇𝐎̣𝐂 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇

 

🎯Học viện Du lịch, Nghỉ dưỡng và Thể thao.

🎯Học viện Khoa học Xã Hội và Nhân Văn.

🎯 Học viện Tài chính và Kinh tế.

🎯Học viện Quản lý.

🎯 Học viện Thông tin và Thương mại Thông minh.

 

2️⃣ Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇

💥 Điểm trung bình 3 năm cấp 3 từ 6.0 trở lên.

💥 Đối tượng chưa kết hôn.

💥 Sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự .

💥 Bằng kiểm tra năng lực Hoa ngữ TOCFL level 2.

 

 3️⃣  𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆

 

 👍 Miễn giảm toàn bộ 100% học phí của năm thứ 1 (chưa bao gồm tạp phí), 1 năm chỉ có 20 suất và trường sẽ xét theo GPA điểm trung bình 3 năm cấp 3.

👍 Sinh viên nước ngoài theo học bậc Đại học (BA) thì sẽ được cấp học bổng 12.500 đài tệ (khoảng 9.500.000 VND) trong 8 học kỳ; Theo học bậc Thạc sĩ được cấp 12.500 đài tệ (khoảng 9.500.000 VND) trong 4 học kỳ (MA).

👍Đối với sinh viên có thành tích học tập hoặc thành tích thi đấu xuất sắc: Kể từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 nếu sinh viên có thành tích của một năm trước đó đạt hạng xuất sắc thì sẽ tiếp tục được xét cấp học bổng.

4️⃣  𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́

 

❌ 𝑯𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒗𝒂̀ 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉:

+ Khoa Điện toán và Công nghệ thông tin: học phí khoảng 52.000 – 53.000 đài tệ / 1 học kỳ (khoảng 40 triệu VND / 1 học kỳ).

+ Khoa Định phí và Thống kế Bảo hiểm: học phí khoảng 47.000 – 48.000 đài tệ / 1 học kỳ (khoảng 36 triệu VND / 1 học kỳ).

❌ Học viện Khoa học Nhân Văn, Học viện Tài chính và Kinh tế, Học viện Quản lý, Học viện Du lịch, Nghỉ dưỡng và Thể thao: : học phí khoảng 45.000 – 46.000 đài tệ / 1 học kỳ ( khoảng 35 triệu VND / 1 học kỳ).

❌Khoa Âm nhạc ứng dụng cần đóng thêm phí hướng dẫn riêng: 11.800 đài tệ (khoảng 9 triệu VND).

 

 5️⃣  𝐏𝐇𝐈́ 𝐊𝐘́ 𝐓𝐔́𝐂 𝐗𝐀́

 

💁 Loại phòng 4 người: khoảng 13.000 đài tệ / 1 học kỳ (khoảng 9.900.000 VND / 1 học kỳ).

💁 Loại phòng 3 người: khoảng 15.000 đài tệ / 1 học kỳ (khoảng 11.400.000 VND / 1 học kỳ).

 

 6️⃣ 𝐕𝐈̀ 𝐒𝐀𝐎 𝐁𝐀̣𝐍 𝐍𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐂𝐇𝐀̂𝐍 𝐋𝐘́

☑️ Là ngôi trường Đại học được thành lập đầu tiên ở Đài Loan

☑️ Ứng viên là người Hoa được trợ cấp thêm 5.000 – 10.000 NTD/Ky

☑️ Là lựa chọn hàng đầu của Sinh viên Quốc tế 

☑️ Chất lượng đào tạo tốt, trên 80% giảng viên đều tốt nghiệp Tiến sĩ trở lên

☑️ Quyền lợi học bổng cao cho sinh viên Quốc tế (100% học phí cho 4 năm học và trợ cấp phí hàng tháng)

☑️ Hỗ trợ thực tập và việc làm trong thời gian học tại trường và sau khi Tốt nghiệp

 

 

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây