Bạn có bất kỳ câu hỏi nào ? 0974218388 trangmaichi@gmail.com

Trường Đại học Tinh Nghi

Liên hệ
Mô tả ngắn:
𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐈̣𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈  - Tên trường tiếng Trung: 靜宜大學 - Tên trường tiếng Anh: Providence University - Địa chỉ trường: No. 200號, Section 7, Taiwan Ave, Shalu District, Taichung City, Đài Loan 433 —--------------------- 🌻𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 Đại học Providence là một cơ sở giáo dục đồng giáo dục Công giáo ở quận Shalu, thành phố Đài Trung, Đài Loan. Đại học Providence là một trong những trường thành viên của Hiệp hội U12 (12 trường đại học tư thục tốt nhất Đài Loan) và là một trong hai trường đại học Đài Loan tham gia vào mạng lưới ISEP. —--------------------- 🌻𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 Trường tuyển sinh đa dạng các ngành học, chương trình đào tạo bằng tiếng Trung/tiếng Anh, bao gồm các hệ như sau: 1. Hệ Ngôn Ngữ: tuyển sinh 3 tháng một lần, chia làm 4 kỳ: Xuân , Hạ, Thu, Đông 2. Hệ 1+4 (hệ Dự bị Đại học) 3. Hệ Đại học: tuyển sinh kỳ Mùa Thu (tháng 9) và kỳ Mùa Xuân (tháng 2) 4. Hệ Thạc sĩ và Tiến sĩ: tuyển sinh kỳ Mùa Thu (tháng 9) và kỳ Mùa Xuân (tháng 2) —--------------------- 🌻𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆 1. Hệ 1+4: - Hết năm 1 thi đạt Tocfl 2 được nhận 4000 đài tệ, đạt Tocfl 3 được nhận 8000 đài tệ,đạt Tocfl 4 được nhận 12.000 đài tệ. - Năm 2: đạt Tocfl 2 được miễn học phí, Tocfl 3 được miễn học phí + tạp phí  2.Hệ Đại học/ Thạc sĩ/ Tiến sĩ: Chương trình tiếng Trung - Có chứng chỉ TOCFL 2: miễn 100% học phí năm 1 - Có chứng chỉ TOCFL 3: miễn 100% học phí+tạp phí năm 1 Chương trình tiếng Anh: Toeic 600 / IELTS 5.5: miễn 100% học phí năm 1 —--------------------- 🌻𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́ 1. Hệ Ngôn Ngữ: NT$ 26,500/ khóa (3 tháng) 2. Hệ 1+4: NT$ 39.000 - 52.000/ kỳ (đã bao gồm tạp phí) 3. Hệ Đại học, Thạc sĩ: NT$ 45,496 - 51,874/ kỳ (đã bao gồm tạp phí)

𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐈̣𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈 
- Tên trường tiếng Trung: 靜宜大學
- Tên trường tiếng Anh: Providence University
- Địa chỉ trường: No. 200號, Section 7, Taiwan Ave, Shalu District, Taichung City, Đài Loan 433


—---------------------
🌻𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔
Đại học Providence là một cơ sở giáo dục đồng giáo dục Công giáo ở quận Shalu, thành phố Đài Trung, Đài Loan. Đại học Providence là một trong những trường thành viên của Hiệp hội U12 (12 trường đại học tư thục tốt nhất Đài Loan) và là một trong hai trường đại học Đài Loan tham gia vào mạng lưới ISEP.
—---------------------
🌻𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇
Trường tuyển sinh đa dạng các ngành học, chương trình đào tạo bằng tiếng Trung/tiếng Anh, bao gồm các hệ như sau:
1. Hệ Ngôn Ngữ: tuyển sinh 3 tháng một lần, chia làm 4 kỳ: Xuân , Hạ, Thu, Đông
2. Hệ 1+4 (hệ Dự bị Đại học)
3. Hệ Đại học: tuyển sinh kỳ Mùa Thu (tháng 9) và kỳ Mùa Xuân (tháng 2)
4. Hệ Thạc sĩ và Tiến sĩ: tuyển sinh kỳ Mùa Thu (tháng 9) và kỳ Mùa Xuân (tháng 2)
—---------------------
🌻𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆
1. Hệ 1+4:
- Hết năm 1 thi đạt Tocfl 2 được nhận 4000 đài tệ, đạt Tocfl 3 được nhận 8000 đài tệ,đạt Tocfl 4 được nhận 12.000 đài tệ.
- Năm 2: đạt Tocfl 2 được miễn học phí, Tocfl 3 được miễn học phí + tạp phí 
2.Hệ Đại học/ Thạc sĩ/ Tiến sĩ:
Chương trình tiếng Trung
- Có chứng chỉ TOCFL 2: miễn 100% học phí năm 1
- Có chứng chỉ TOCFL 3: miễn 100% học phí+tạp phí năm 1
Chương trình tiếng Anh: Toeic 600 / IELTS 5.5: miễn 100% học phí năm 1
—---------------------
🌻𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́
1. Hệ Ngôn Ngữ: NT$ 26,500/ khóa (3 tháng)
2. Hệ 1+4: NT$ 39.000 - 52.000/ kỳ (đã bao gồm tạp phí)
3. Hệ Đại học, Thạc sĩ: NT$ 45,496 - 51,874/ kỳ (đã bao gồm tạp phí)

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây